Ungdomsdrivna projekt

Vi förändrar. Vi ger unga individer möjlighet och förutsättningar att utgå ifrån de globala målen och därefter själva skapa och genomföra korta projekt, lokalt här och nu, för att förändra samhället i en positiv riktning.

Ett axplock av ungdomsdrivna projekt från våra program

Vill du komma i kontakt med oss kan du skriva till oss under vår kontaktsida.