Ungdomsdrivna projekt

Vi förändrar. Vi ger unga individer möjlighet och förutsättningar att själva skapa och genomföra korta projekt, lokalt här och nu, för att förändra samhället i en positiv riktning.

Projekt som skapats under utbildningen Förändringsagent

Vill du komma i kontakt med oss kan du skriva till oss under vår kontaktsida.