Förändringsagent

Vad är Förändringsagent

Förändringsagent är ett sommarjobbsprogram som verkar för att stärka ungas delaktighet i lokalsamhället. Programmet utgår ifrån de globala målen med lokala utmaningar i fokus, och ger de unga deltagarna möjlighet att både brainstorma forma lösningar som att i mindre team genomföra ett valt projekt under deras 2-3 sommarjobbsveckor. Programmet genomförs i samverkan med kommun och företag.

Syfte

Syftet med Förändringsagent är att stärka ungas delaktighet i vår lokala samhällsutveckling. Genom att få genomgå en entreprenöriella process ges deltagarna inte bara möjlighet att utveckla entreprenöriella förhållningssätt och färdigheter, utan också att utveckla kompetenser som rustar dem för att bli aktiva samhällsmedborgare och ta steget att själv driva igenom förändring.

Upplägg

Som Förändringsagent får deltagarna möjlighet att spåna lösningar på behov och utmaningar som finns i staden där du bor. Under handleding och i mindre team får de sedan välja ett projekt som de driver vidare och genomför under sommarjobbsveckorna för att lära sig att själva driva igenom förändring. Alla resultat och lösningar presenteras därefter för kommunen.

Omfattning: ca. 54-120h fördelat över 2-3 sommarjobbsveckor (alt. höst/vinterlov)
Arbetssätt: Upplevelsebaserat värderbaserat lärande