92
% AV våra deltagare DELTAGARE UPPLEVER ATT DE FÅTT EN ÖKAD MÖJLIGHET ATT PÅVERKA SAMHÄLLET
9
vi finns representerade i 9 skolor i Västra Götalandsregionen
91
% av våra deltagare upplever att programmen gett dem bättre möjligheter att kunna påverka sin framtid

Aktuellt