Vår verksamhet

VAD VI TROR PÅ

Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som genom entreprenöriella metoder verkar för att stärka ungas delaktighet i samhällsutvecklingen.

Våra ledord är Framtidstro, Egenmakt och Social Hållbarhet och vi eftersträvar positiv förändring i lokalsamhället. Vi låter unga utgå ifrån ämnen viktiga för dem, med social hållbarhet i fokus, och ger våra deltagare förustättningar att själva bidra och driva igenom förändring.

Vi är övertygade om att när du får ta del av positiva exempel, tillåts driva förändring och uppleva vad dina val och handlingar ger för effekter skapar det ett samhälle med stärkt egenmakt och framtidstro.

VAD VI GÖR

Vår huvudsakliga verksamhet är våra olika utbildningsprogram med unga som målgrupp. Vår största program, Generation F, sker i samverkan med gymnasieskolan. Vårt ledarprogram, Förebildsprogrammet, samlar unga förändringsledare från hela regionen och Förändringsagent är vårt sommarjobbsprogram.

Vi arrangerar också mötesplatser för att skapa nya plattformar för unga att nå ut med sina perpektiv och lösningar och har också valt att lyfta och sprida lokala förebilder.

3200
Deltagare sedan start
92
procent av våra deltagare upplever att de kan påverka samhället i en högre grad efter att ha deltagit i våra program
417
Ungdomsdrivna projekt med fokus socal hållbarhet

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

SIFFROR

har utvecklat entreprenöriella färdigheter

känner att utbildningen har bidragit till att de känner att de själva har en möjlighet att bidra positivt till samhället

HAR FÅTT BÄTTRE MÖJLIGHETER ATT KUNNA PÅVERKA SIN EGEN FRAMTID

HAR FÅTT EN ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR VAD DE KAN SKAPA PÅ EGEN HAND

OUR STORY

Förebildarna grundades 2015 av ett gäng entreprenörer som arbetat i flera år med olika koncept inom ungt entreprenörskap men som ville se ett tydligare värdeskapande för samhället i fokus. Samtidigt såg dom ett tydligt behov att att arbeta med ungas delaktighet på andra sätt än referensgrupper, idéworkshops och att begränsa ungas rätt att bli tillfrågade i frågor som rör dem. I stället såg de ungas starka engagemang  med också frustation över att inte alltid ges förusättningar att själva kunna arbeta med  frågor som rörde globala mål, lokala utmaningar och vår gemensamma framtid. Med ungas engagemang i ovan frågor, kommunernas behov kring att öka ungas delaktighet och entreprenörskapet som metod föddes programmet Förändringsagent.  2019 kom steget till att anpassa programmet till gymnasieskolan och Generation F fick sin start. Och ända sedan 2016 har Förebildsprogrammet körts årligen för att samla unga ledare som på olika sätt har en stor påverkan på sin omgivning och ge dem verktyg, ett sammanhang och förutsättningar att kunna agera förebilder på hemmaplan.

Läs våra stadgar

PARTNERS & FINANSIÄRER

BLI SAMVERKANSPARTNER

FINANSIERING

Tror du, liksom oss på att stärka ungas delaktighet i samhället för att bidra till minskat utanförskap och ökad meningsfullhet bland unga? Brinner du, liksom oss, för globala mål, social hållbarhet och entreprenöriella metoder? Vill du, liksom oss, möjligöra att fler unga ska ges chansen att kunna bidra till vår gemensamma samhällsutveckling. I så fall passar du som partner till oss. Som partner stöttar ni inte bara att elever får arbeta med delaktighet och samhällsutveckling på schemat, ni stöttar också lärare och skolledning att utvecklas inom entreprenöriellt lärande och ungas delaktighet. Dessutom får ni möjlighet att delta i unika möten med ungdomar och intressanta workshops som garanterat väcker nya tankar kring hur man som medmänniska och ledare kan arbeta med delaktighet och förebilskap.

Intresserad av ett samarbete? Hör av er till Julia Hult, verksamhetsledare.

SKOLA

Är du en skola eller kommun som brinner lite extra för ungas delaktighet och att arbeta mer inriktat med globala mål och lokala samhällsutmaningar? Vill ni hitta nya vägar att arbeta med dessa frågor och samtidigt kunna checka av att arbeta med entreprenörskap i skolan med metoder från värdebaserat lärande och i dialog med Skolverket? Vill ni dessutom samverka med en aktör som är med på hela resan; som ger stöd både till er som skola, lärare och eleverna både inför, under och efter ett program? Uppstart och avslut av ett program sker tillsammans med oss, och såväl inför, som under och efter ett avslutad program genomförs löpande coachning med såväl eleverna som er lärare. Dessutom mäter och följer vi upp såväl lärandemål som långsiktiga effekter via både enkäter och fokusgrupper.

Intresserad av ett samarbete? Hör av er till Erika Strandberg, projektledare