Vår verksamhet

Förebildarna är en ideell organisation som valt att lyfta positiva förebilder. Vi ger unga möjlighet att utveckla de mindsets och förmågor som vi sett att förebilder har gemensamt. För en förebild är inte något du föds till. En förebild är något du väljer att vara.

2016
GRUNDADES
300
Deltar årligen i våra program
500
Deltar årligen i våra kurser

VAD VI GÖR

Vi har utvecklat Förebildarmetoden och olika kostnadsfria utbildningsprogram för ungdomar mellan 16-25 år där målet är att våra deltagare utvecklar entreprenöriella och dynamiska mindsets och förmågor för att kunna påverka sitt eget liv och bidra till ett bättre samhälle. Något vi sett att förebilder har gemensamt.

Vi tror på varje individs potential att bli en förebild. Vår övertygelse är att det görs bäst genom att dra lärdom av och sprida förebilder och den värld det blir om alla hade valt att agera som de gör.

FÖREBILDARMETODEN

Förebildarmetoden består av tre oberoende steg som innehåller olika aktiviteter och utbildningsprogram med målen att skapa förändrade mindsets, utvecklade förmågor samt projekt och personer som gör skillnad för andra. Med visionen att alla kan vara en förebild genom att påverka sitt eget liv och bidra till ett bättre samhälle.

ANDEL TJEJER I VÅRA AKTIVITETER

ANDEL KILLAR I VÅRA AKTIVITETER

HAR ÄNDRAT SINA MINDSETS OM VAD SOM ÄR MÖJLIGT

HAR FÅTT EN ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR VAD DE KAN SKAPA PÅ EGEN HAND

OUR STORY

Förebildarna startades 2016 av en grupp entreprenörer med stor passion för att förändra världen. För vi vägrade tro på att ansvaret låg på någon annan. Att det inte låg i vår makt att påverka och förändra. Vi tröttnade på att hela tiden se och höra alla problem. Negativiteten. Så vi bestämde oss för att göra något år det. Startade en egen ideell organisation. Utvecklade program, en community och kampanjer där alla hade ett och samma mission. Att alla unga ska kunna påverka sina egna liv och ha förutsättningarna att bidra till ett positivt samhälle.

VÅR PEDAGOGIK

  •  Upplevelsebaserat entreprenöriellt lärande.
  •  Möten och dialog.
  • Skapa värde för någon annan.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Vill du veta mer om hur vi på Förebildarna arbetat med vår förening?
Ladda ner våra verksamhetsberättelser och upplev vår underbara verksamhet tillsammans med oss!

Året där 54 = 222, 14 = 185 och 4 = 25 Ja,.. Precis så kan man sammanfatta året 2017. Året där 54 blev 222, 14 blev 185 och 4 blev 25. Hur går det ihop egentligen? Ja, det enkla svaret är väl att det inte gör det. Men så tänker inte vi. Läs mer om verksamhetsåret för 2017 här.

Ladda ner verksamhetsberättelse 2016Ladda ner verksamhetsberättelse 2017

STADGAR

Förebildarna är en allmännyttig, icke vinstdrivande organisation som drivs i formen ideell förening. Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Eventuella överskott som uppstår ska återinvesteras i föreningens verksamhet. Fokus ligger på att agera lokalt här och nu för att kunna skapa förändring hos unga på lång sikt.

TA DEL AV VÅR MEDVERKAN I MEDIA
VISST LÅTER DET BRA? HÖR AV DIG OM DU VILL HJÄLPA TILL!