Vår verksamhet

Förebildarna finns för att skapa framtidens förebilder. Förebilder som väljer att se möjligheter och tar ansvar för att påverka sin egen situation som samhället i en positiv riktning. Individer som inspirerar andra att ta efter.

2016
grundades organisationen
1600
Deltagare sedan start
215
Ungdomsdrivna projekt inom socialt entreprenörskap

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

VAD VI GÖR

Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som finns för att skapa framtidens förebilder. Genom utbildning, kampanjer och projekt arbetar vi med att lära och ge möjligheter för unga individer mellan 16-25 år att själva skapa ett konstruktivt, handlingskraftigt och positivt samhälle. Det tror vi resulterar i starka, ansvarsfulla och möjlighetstänkande individer med en positiv framtidstro. En ny generation av Förebilder.
Vi har valt att använda lokala förebilder och entreprenörskapet som metod och ger unga mod, vilja och förutsättningar att ta eget ansvar, utgå ifrån möjligheter och egna resurser för att våga gå från tanke till handling och göra om och om igen.
Målsättningen är att förstärka entreprenöriella färdigheter och attityder med inriktning samhällsnytta samt ge förutsättningar för unga att själva driva projekt och engagemang för att bygga en positiv framtid. Sedan 2016 har över 1000 unga individer deltagit i våra olika program, över 100 ungdomsdrivna projekt för samhällsnytta skapats och genomförts och Sveriges första Förebildsgala med förebildspris arrangerats.

SIFFROR

har utvecklat entreprenöriella färdigheter

känner att utbildningen har bidragit till att de känner att de själva har en möjlighet att bidra positivt till samhället

HAR ÄNDRAT SINA MINDSETS OM VAD SOM ÄR MÖJLIGT

HAR FÅTT EN ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR VAD DE KAN SKAPA PÅ EGEN HAND

OUR STORY

Förebildarna startades 2016 av en grupp entreprenörer med stor passion för att förändra världen. För vi vägrade tro på att ansvaret låg på någon annan. Att det inte låg i vår makt att påverka och förändra. Vi tröttnade på att hela tiden se och höra alla problem. Negativiteten. Och dessutom tror vi starkt på att människor gör som andra gör. Att man vill ta efter någon. Någon som börjar. Så vi bestämde oss helt enkelt för att bli den organisationen. Vi startade en egen ideell organisation. Utvecklade program och påverkansinsatser med ett och samma mission: Att skapa framtidens förebilder! För alla unga ska kunna få möjligheten att påverka sina egna liv och ha förutsättningarna att bidra till ett positivt samhälle. Finns det ingen förebild får man helt enkelt bli en själv.

Läs våra stadgar

FÖREBILDARNA I MEDIA

Förebildarna och förebildarnas projekt har exponerats i media över 80 gånger sedan starten 2016. Klicka in på vår media-sida där vi samlar de flesta reportage och artiklar som skrivits om oss

LÄS VÅRA ARTIKLAR I MEDIA HÄR

Finansiärer & Partners

Vill du engagera dig?