GENERATION F

Vad är Generation F

Generation F är ett utbildningsprogram för elever i gymnasieskolan. Programmet utgår ifrån de globala målen, med social hållbarhet i fokus, och låter eleverna upptäcka behov och lokala samhällsutmaningar för att därefter komma med lösningar och i mindre team genomföra dessa i projektform under lektionstid.

SYFTE

Syftet med Generation F är att stärka ungas delaktighet i vår lokala samhälls-utveckling. Eleverna involveras i globala utmaningar vi står inför med fokus på social hållbarhet och lär sig själva ta steget att vara de som driver förändring och skapa värde för någon annan än dem själva. Det visar på görbarhet, skapar meningsfullhet och en känsla av att själv äga makten över sin framtid.

UPPLÄGG

Programmet är uppdelat i tre moduler, förlagt under lektionstid och integrerat i ordinarie kurser och program. Modul 1 hålls och leds av oss på Förebildarna för att säkra uppstarten. Likaså avslutas programmet tillsammans med oss där feedback och reflektion är centrala begrepp. Dessutom följer vi både lärare och elever under hela programmets gång med stöttning, verktyg, utbildningsmaterial och handledning.

Kurser: Programmet integreras i befintliga kurser och är förankrat i läroplanen.
Omfattning: ca. 25-40h fördelat över 3-7 veckor och 3 moduler
Arbetssätt: Grupparbete med utgångspunkt i värdebaserat, entreprenöriellt lärande

Vad Generation F innebär för

Elever

Lärare

Kommun

I Generation F sätter vi dig som är elev i förarsätet. Du får utgå ifrån behov och samhällsutmaningar som du ser och upplever i din vardag och tillsammans med ditt projektteam välja ut och genomföra en av de lösningar som just ni brinner för och ser stor potential i att kunna genomföra och skapa förändring inom. Arbetet sker i projektform på lektionstid men ute i verkligheten.

Efter genomgånget program kommer du som elev ha fått öva på att:
– Upptäcka samhällsbehov och få göra något åt dem
– Att själva driva ett projekt från start till slut
– Utveckla ett lösningsorienterat mindset
– Skapa värde för samhället

Som lärare i Generation F får du ett välutvecklat och etablerat utbildningsprogram med tydlig koppling till globala mål och världen utanför skolan. Programmet är förankrat i läroplanen och utgår ifrån värdebaserat entreprenöriellt lärande. Utbildningsmaterialet säkerställer en tydlig process, och uppmuntrar till kreativa lösningar och elevers personliga drivkraft. Dessutom följer vi dig och dina elever från dag 1 och tar rodret både vid uppstart och avslut.

Programmet fyller läroplanens efterfrågan på:
– Entreprenöriellt lärande
– Aktivt deltagande i samhället
– Demokratiska värderingar i praktiken & ungas delaktighet

Generation F ger, genom entreprenöriella metoder och globala mål, förusättningar för ungas delaktighet i vår lokala samhällsutveckling på ett nytt sätt. Eleverna involveras i globala utmaningar vi står inför med fokus på social hållbarhet, och lär sig själva ta rodret och vara de som driver förändring. Det skapar meningsfullhet och känsla av att själv äga makten över sin framtid

Programmet ger er som kommun värden i att:
– Arbeta med ungas delaktighet på nya sätt
– Ge stöd åt såväl elever och lärare i att arbeta entreprenöriellt och värdeskapande
– Förlagt i skolan för jämlikhet & lärande
– Fokus på samhällsmedborgare och social hållbarhet

ELEVENS ORD

”Det är en chans för en att få göra en förändring. Jag har aldrig tidigare stött på ett projekt som vill förändra för det bättre, så därför tyckte jag om det här jättemycket för man vill ju förändra saker”

Elev, Burgårdens gymnasium

LÄRARENS ORD

”Det brinner så mycket idéer och tankar hos eleverna, och ibland är det som att de inte kommer till sin rätt för de får inte chansen att uttrycka sig alltid. Men när Generation F kommer in och öppnar upp deras tankar med hjälp av olika metoder så får de komma till tals. Det tänker jag är så viktigt, ja för alla unga vuxna, men framförallt för våra elever här, att deras röst tas till vara på. Att vi kanske kan stötta deras självförtroende i att våga ta ett steg till, att faktiskt agera. De har både handlingskraft, idéer och tankar, och möjligheter att genomföra förändring”.

Henning Setterberg
Roll: Tvåämneslärare på Burgårdens gymnasium

Intresserad av Generation F?

Tre-parts samverkan: Vi arbetar efter treparts samverkan mellan skola – kommun – och oss på Förebildarna.

Västra Götalandsregionen: Vi fnns idag representerade på 11 skolor runtom i Västra Götalandsregionen och har möjlighet att utöka i regionen.

Kontakt: Erika Strandberg, projektledare för skolsamverkan och Generation F.

Erika Strandberg

PROJEKTLEDARE GENERATION F & SKOLSAMVERKAN

Tfn: 0705-10 71 23
Mail: erika@forebildarna.se