Förebildsprogrammet

Väst-Sveriges unga Ledare

Förebildsprogrammet är ledarprogrammet för alla unga mellan 16-22 år som vill vara drivande för en positiv förändring i lokalsamhället. Under 4-6 kvälls- och helgträffar (ca 22 h) i september/oktober varje år samlas ca. 60 ungdomar från hela Västra Götalandsregionen för att lära sig om ledarskap, snacka social hållbarhet och rustas för att fortsätta vara en positiv kraft på hemmaplan. En galet grym community med nästa generations förebilder.

Syfte

De kommer från olika kommuner, skolor och program. Tillsammans har de mängder med erfarenheter, bakgrunder och insikter. Förebildsprogrammet möjliggör för ungdomar att träffas över gränser med ett gemensamt driv; att vara förebilder på hemmaplan. Genom att tränas både i ledarskap och förebildskap men också av att få stödet och utbytet av jämnåriga i samma situation skapas en unik och otroligt drivkraft.

Hur det går till

Till programmet antar vi  årligen ca 60-70 stipendiater från alla våra program i hela västra Sverige, alla med ett stort driv och en vilja att göra världen lite bättre. Programmet består av en kick-off kväll, ett antal kvällsträffar samt en heldag förlagd på en helg. Du som deltagare får lyssna till inspirerande utbildare och grymma gästföreläsare med stort fokus är på att själv få testa genom olika workshops och utmaningar. Vi arbetar på plats och digitalt, både i grupp och utmanar våra ledar- och entreprenöriella förmågor och själva, för att inse hur man agerar i olika situationer. Självklart står social hållbarhet och delaktighet i fokus.

Omfattning: 4-6 tillfällen, kväll och helg
Upplägg; Kostnadsfri utbildning förlagd på ”fritiden”
När: September-oktober årligen

Vad ni lär er

Fokus är ledarskap, delaktighet och social hållbarhet. I programmet ingår:

  • Inkluderade ledarskap
  • Trygghet & tillit
  • Skillnad med att vara chef, ledare och förebild
  • Förebildskap & Social Hållbarhet