En Kort Diskussion – Vi har skapat en kortlek som stärker relationer mellan generationer

En Kort Diskussion – Vi har skapat en kortlek som stärker relationer mellan generationer

“En kort diskussion” är ett projekt där vi skapat en kortlek som främjar relationer mellan föräldrar och barn i mellanstadiet genom frågekort som lyfter ämnen att prata om. Vi har alltså skapat en kortlek – både fysiska exemplar, och i nedladdningsbar form. Vi har sedan spelat in några som provat den. 

Målet med projektet har ändrats genom projektets gång på grund av problem som uppstått (t.ex att hitta familjer till filmen), men det huvudsakliga har vi lyckats med; att dela ut kortlekar på fritidsgårdar och haft kontakt med rektorer som hjälpt oss nå ut till föräldrar.

Vi har tillverkat 12 st handgjorda kortlekar och distribuerat tre av de till tre olika fritidsgårdar i Göteborg; 1200², fritidsgården Pilen och fritidsgården Linden. Där har vi fått se hur kortleken kan vara ett hjälpmedel. Den digitala kortleken gjordes i form av en pdf som spridits till tolv skolor.

Instagram har blivit en bekväm hemmaplan som visar våra höjdpunkter under projektets gång. En kort video filmades på Linden, där tioåriga Sakaria spelade en kort diskussion med Mohamed, och finns på instagram. De resterande kortlekarna kan bli julklappar till familjer som skulle vilja ha en sådan kortlek.

Ladda ner din egen kortlek här

  • Date december 18, 2020
  • Tags Projekt, Projekt, Projekt, Projekt