Andra Sidan Gallret – Bakom varje uniform finns en människa

Andra Sidan Gallret – Bakom varje uniform finns en människa

Bakom varje uniform finns en människa

Hej! Vi är tre förändringsagenter som har valt att vår positiva förändring i samhället ska handla om polisfördomar. I dagens samhälle är tilliten till polismyndigheten liten, speciellt bland unga. Vi har gjort en intervjufilm med poliser där vi ställer frågor kring vad de tycker om fördomar, samt personliga frågor. Med detta vill vi visa att bakom varje uniform finns en människa, genom att lyfta upp den andra sidan av poliser som ofta inte syns i media.

Vi har lagt upp den färdiga filmen på Youtube, klicka här för att se den. För att utvärdera effekterna av videon har vi också gjort frågeformulär med frågor om hur deras syn har ändrats. Både filmen och formulären har presenterats för en skolklass samt lagts upp på sociala medier.

RESULTAT

Resultatet visade på att vår film har haft någon form av positiv påverkan där sammanlagt nio personers fördomar om poliser har ändrats. Vi blev positivt förvånade över att fler än vi trott redan har en positiv inställning mot poliser och filmen därav inte ändrat deras åsikt. Några av kommentarerna nämnde att filmen hjälpte dem ändra åsikt genom att de fick en inblick i polisens privatliv och visade att polisens jobb också påverkade deras psykiska hälsa.

VÅRT TEAM

Nasteha Ahmed: Projektledare

Chiara Madsen: Administratör/sociala medier ansvarig

Selma Kesten: Kommunikatör/sociala medier ansvarig

INSTAGRAM

Instagram: https://www.instagram.com/andrasidangallret/

EXTRAVIDEO

 

  • Date november 19, 2020
  • Tags Projekt, Projekt, Projekt, Projekt

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *