Hur mår ditt barn?- Ett projekt som hjälper föräldrar att stärka barns psykiska hälsa i åldrarna 9-17, genom utmaningar som sker i hemmet under fem dagars tid som sedan blir till goda vanor.

Hur mår ditt barn?- Ett projekt som hjälper föräldrar att stärka barns psykiska hälsa i åldrarna 9-17, genom utmaningar som sker i hemmet under fem dagars tid som sedan blir till goda vanor.

Projektet bestod utav utmaningar som togs fram med hjälp av intervjuer med personer som drabbats av psykisk ohälsa. Vardagen går ofta i ett och en fråga som ”Hur mår du” kan vara allt ett barn behöver för att få ett leende på läpparna och känna att någon bryr sig . Syftet var att vi tillsammans skulle hjälpas åt att uppmärksamma barnen och skapa ett aktivare föräldraskap innan det blir försent. Fokuset låg på att stärka barns psykiska hälsa genom att föräldrar fick reflektera och fråga hur deras barn mår. Vår plattform var en blogg där utmaningarna lades ut och sedan spreds vidare via sociala medier.

Vad blev resultatet?

Resultatet blev över förväntan. På kort tid lyckades vi bli intervjuade av Göteborgdirekt och en nyhetsartikel skrevs om oss. De utmaningar som vi skrivit stöds av både BRIS och en kurator på UMO vid en intervju. Totalt sett genomfördes 915 utmaningar av föräldrar på bloggen. Vi fick 6 mail från föräldrar som gav responsen att utmaningarna påverkat deras relation positivt. De beskrev att de kommit närmare sina barn och att deras relation stärkts.  Vi fick 2300 visningar på bloggen på de 15 inlägg som vi publicerat.

Vi i teamet

Projektledare- Linn Juserius

Administrativ koordinator- Ibtisam Ahmed

Sociala medieansvarig- Laura Czido

Kommunikationsansvarig- Mary Demir

 

Våra sociala medier

Blogg: https://nouw.com/hurmardittbarn

Instagram: https://www.instagram.com/hurmardittbarn/

Tidning:https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/de-utmanar-alla-foraldrar-for-barnens-skull/reptkl!RR7TUigjmyuQMdhUVBlJTg/

  • Date november 18, 2020
  • Tags Projekt, Projekt, Projekt, Projekt