I andras skor – Vi stärker vikten av att ha vuxna människor runt ungdomar genom att introdocera en kort film om fältgrupper.

I andras skor – Vi stärker vikten av att ha vuxna människor runt ungdomar genom att introdocera en kort film om fältgrupper.

Iandrasskor 

Vi har under 3 veckors tid arbetat med ett projektet som har haft sin utgångspunkt i att lyfta fram en viktigt samhällsinsats som är fältarbete.  

Det som vi i gruppen har gemensamt och tycker är väldigt viktigt är vikten av att ha vuxna människor som rör sig i miljöer där ungdomar finns. I samtal med gruppen togs det upp erfarenheter från när vi var yngre och upptäckte därför att vi  saknade någon vuxen att prata med. Till följd av det finner vi att fältgrupper fyller en sådan viktig funktion för ungdomar och därför har vi fokuserat på att uppmärksamma deras arbete och belysa det för ungdomar så att de kan vända sig dit. Vår målgrupp blir därför både fältgrupper men också ungdomar på ett indirekt sätt. Vårt syfte är att alla unga ska kunna vara trygga och kunna ha någon vuxen de kan vända sig till. För att förmedla den bilden om vad fältgrupper sysslar med har vi använt oss av en film på 6 min där vi följde fältgruppen i Angered för att sedan lägga upp den på vår instagramkonto.  Vi marknadsförde oss genom att vi skrev till 50 fältgrupper på Instagram varav 20 visade ett stort intresse för projektet och valde att dela vårt inlägg vilket gav oss en stor spridning på filmen där vi fick mer än 600 visningar.

Vi fick även väldigt mycket respons framförallt av 20 fältgrupper från hela landet men också från 5 fritidsgårdar i Göteborg. Dessa aktörer visade tydligt sin tacksamhet genom att skriva till oss och tacka oss för ett grymt projekt och sedan dela filmen på sitt community. Vi i gruppen tror även att vårt budskap med att synliggöra och uppmärksamma att det finns vuxna människor ute som finns där för att stötta ungdomar har nått fram. Detta tror vi utifrån den visningsfrekvensen vi hade som i stort sett var ungdomar som vi bedömer befinna sig i åldern mellan 13-18 år. 

 

Resultat: 

Instagram: https://www.instagram.com/tv/CI03tssj4Ij/

 

Gruppen: 

Mohammad Mallamahmoud- Projektledare

Emilia Lindgren- Administratör

Hodan Ayanle- kommunikationsansvarig

Fardowsa Abdi- Sociala Medieansvarig 

 

 

  • Date december 17, 2020
  • Tags Projekt, Projekt, Projekt, Projekt