Förändringsagent med Stena Fastigheter

Är du en driven 18-22 åring, boende i Stena Fastigheters områden och gillar utmaningar och att få driva på förändring i ditt närområde?
Sök då till sommarjobbet som Förändringsagent 2024. Sista dag att ansöka är 17 mars.

Vad är Förändringsagent

Förändringsagent är ett sommarjobbsprogram som stärker ungas delaktighet i lokalsamhället. Som Förändringsagent för Stena Fastigheter får du dels lära dig mer om hur du arbetar med dina entreprenöriella förmågor, som att vara lösningsorienterad, tänka om och tänka nytt, men också en möjlighet att använda detta för att göra skillnad i Stena Fastigheters boendeområden.

Ni kommer under totalt 120 h arbeta fram ett färdigt konceptförslag utifrån ett givet uppdrag från Stena Fastigheter. Som Förändringsagent kommer du lära sig att självständigt utveckla, planera och driva ett projekt som bidrar till social hålllbarhet i Stena Fastigheters boendeområden.

Upplägg

Ni blir indelade i team om ca 3-4 personer och dagarna varvas med fakta-pass, workshops och aktivt arbete med ert konceptförslag. Ni ansvarar själva för att driva arbetet genom alla faser samt att se till att ni får ett resultat ni kan presentera och sprida. Målet är att muntligen och skriftligen presentera ert teams konceptförslag för Stena Fastigheters ledningsgrupp i slutet av sommarjobbet.

Innan denna presentation har ni genomfört undersökningar och stämt av att behovet av just er valda lösning finns. Ni har inhämtat information från såväl er valda målgrupp som experter och boende. Ni har skissat upp ett förslag på lösning och även testat detta direkt mot er målgrupp i ett mindre format. Därefter sammanställer ni ert konceptförslag i såväl en Powerpoint som i ett 2-3 sidigt dokument.

Syfte

Syftet med Förändringsagent i samverkan med Stena Fastigheter är att stärka deras unga hyresgästers delaktighet i sitt närområde och för ledningsgruppen att ta del av några av deras unga hyresgästers perspektiv på lösningar. Vidare är Förändringsgent en del av Stena Fastgheters satsning på sommarjobb, där deltagarna får en unik möjlighet att avlönat få utveckla entreprenöriella förhållningssätt och färdigheter och samtidigt driva igenom förändring.

”Det är viktigt för oss att ta tillvara på den kreativitet som finns hos ungdomar genom att erbjuda dem entreprenöriella sommarjobb.”

– Sari Isberg, Relationsförvaltare Stena Fastigheter

Vad du lär dig

Bra att veta

Ansökan

Målet med Förändringsagent är att du efter sommaren ska ha utvecklat eller förstärkt entreprenöriella förmågor och färdigheter såsom:

Att se och agera på möjligheter
– Påverka det du kan påverka
– Bredda perspektiv
Att kunna skapa saker på egen hand
– Utgå från egna resurser
– Ta ansvar
Att vara lösningsorienterad
– Inte ge upp
– Hitta nya och andra vägar
Att gå från tanke till handling
– Hantera osäkerhet
– Våga fatta beslut

Ansökningstid: 6 februari – 17 mars (Urval sker löpande)
Arbetsperiod: Totalt 120 h, fördelat på 2 perioder. Period 1 ligger i juni/juli och period 2 i augusti. (ca 4 veckor ledigt mellan period 1 och 2). Start under vecka 24.
Arbetsplats: Yesbox i Gamlestan, Göteborg. (Men även till viss del ute i boendeområdena)
Årets tema: Ungas tankar om nuet
Lön: Stena Fastigheter har anställningen. Föregående års lönenivåer samt annan info kan hittas här
Arbetssätt: Upplevelsebaserat värderbaserat lärande

För att söka ska du vara mellan 18-22 år och vara hyresgäst i något av Stena Fastigheters boendeområden i Göteborg, Mölndal eller Kungsbacka. Under 2024 söker vi ca 12 Förändringsagenter.

Teamet i Förebildarna kommer läsa igenom alla ansökningar noggrant och göra urvalet framförallt grundat på ditt driv, engagemang, passion och vilja att bidra till ett positivt samhälle.

Tänk på att arbeta med din ansökan, så att vi får en så bra bild av dig som möjligt!

Ansök till Förändringsagent här!

förändringsagenten berättar

Genom mitt sommarjobb har jag som ung fått möjlighet att både ge mitt perspektiv på gemenskap i området och en möjlighet att påverka det genom mitt projekt. Det känns bra att veta att jag gjort något som kan göra området bättre och det fick mig att känna att det inte är omöjligt att göra det bara för att jag är ung.

Jag var projektledare i min grupp och jag fick till 100% träna på mina ledaregenskaper. Allra mest tar jag med mig att jag är mycket mer kompetent än jag trodde!

– Förändringsagent 2022