VÅRA KAMPANJER

Vi genomför årligen kampanjer för att uppmärksamma, sprida och skapa förståelse för vad man själv kan skapa på egen hand.

Varför kampanjer? Vi tror att människor gör som andra gör. Och att det bästa sättet att få fler individer att börja göra en positiv påverkan är genom att visa upp det vi vill att de ska ta efter. För ju fler vi ser som gör en positiv påverkan. Ju fler finns det att ta efter.

#Allakanvaraenförebild

FörebildsgalanFörebildsgalan

Vi driver Förebildsgalan för att hylla lokala förebilder och sprida positiva exempel

Fixa KrisenFixa Krisen

Fixa Krisen var en digital kampanj under maj-juli i syfte att uppmana och stötta unga samhällsentreprenörer att fixa lösningar på problem som uppstått pga av Covid-19.

FörebildsjaktenFörebildsjakten

Förebildsjakten är vår årliga kampanj för att hylla, lyfta och sprida berättelser från lokala förebilder.

Förebildsjakten 2020 är i gång!

Vi tror att männsikor gör som andra gör. Och att det bästa sättet att få fler individer at börja göra därför är att visa upp det vi vill att de ska ta efter. För ju fler vi ser och blir som gör. Ju fler finns det att ta efter.

Reportageserien Porträttet