VÅRA KAMPANJER

Vi genomför årliga kampanjer för att uppmärksamma, sprida och skapa förståelse för hur unga kan ta kontroll över sin egen framtid och skapa en positiv samhällsutveckling.

#Allakanvaraenförebild #Weneededrolemodels #Sothatswhatwebecame #takecontrolofthefuture #Actnow

Förebildsjakten är en kampanj där vi lyfter, sprider och hyllar lokala förebilder. Förebilder som man kan ta efter, som finns mitt ibland oss och påverkar oss på ett positivt sätt. Inga hjältar eller idoler. Utan människor som vi kan relatera till, identifiera oss med och upptäcka att vi alla har kraften att göra precis samma sak som. För männsikor gör som andra gör. Så ju fler vi visar upp och blir som påverkar vår framtid i en positiv riktning. Ju fler finns det att efter.

Läs mer om Förebildsjakten här

Fixa Krisen var en digital kampanj där unga changemakers mellan 16-25 år gavs möjligheten att komma på och genomföra kreativa och genomförbara lösningar på de samhällsutmaningar som uppstått i och med den rådande coronapandemin. Kampanjen genomfördes i olika tävlingsmoment med tävlingsstart den 14 maj. Vinnare av tävlingen blev tre olika bidrag.

Läs mer om Fixa Krisen och de olika projekten här