VÅRA KAMPANJER

Vi genomför årligen kampanjer för att uppmärksamma, sprida och skapa förståelse för vad man själv kan skapa på egen hand.

Varför kampanjer? Vi tror att människor gör som andra gör. Och att det bästa sättet att få fler individer att börja göra en positiv påverkan är genom att visa upp det vi vill att de ska ta efter. För ju fler vi ser som gör en positiv påverkan. Ju fler finns det att ta efter.

#Allakanvaraenförebild

FörebildsgalanFörebildsgalan

Vi driver Förebildsgalan för att hylla lokala förebilder och sprida positiva exempel

FörebildsdagenFörebildsdagen

Vi startade Förebildsdagen som ett initiativ för att få männsikor att fundera på hur de påverkar människor i sin omvärld.

FörebildsprisetFörebildspriset

Förebildspriset kom till för att uppmärksamma den positiva påverkan som vanliga människor gör och som kan inspirera andra att ta efter

Snart dags att nominera till Förebildspriset 2020

Vi tror att männsikor gör som andra gör. Och att det bästa sättet att få fler individer at börja göra därför är att visa upp det vi vill att de ska ta efter. För ju fler vi ser och blir som gör. Ju fler finns det att ta efter.

Reportageserien Porträttet