Vi tror att människor gör som andra gör. Därför behöver vi visa och bli fler som väljer att göra en positiv skillnad. Vi har valt att lyfta lokala förebilder och vill nu hylla och lyfta några av alla de personer som dagligen arbetar för att förändra världen.
Förebildsgalan 2020 hålls under hösten och mer information kommer gå ut när vi närmar oss.

En kväll i förebilders tecken! För att lyfta, sprida och hylla lokala förebilder ännu mer valde vi att insifta ett Förebildspris. Och 2019 var året när Sveriges första Förebildsgala såväl som Förebildspriset delades ut. Kvällen innefattade prisutdelning, utmärkelser, mingel, utmaningar, underhållning och naturligtvis inspirerande möten med lokala förebilder och våra fantastiska unga förebildare. Vi inspirerades av både projekt och personer som valt att ta ansvar för att påverka sitt liv och samhället positivt.

PROGRAM
18.15 Förmingel med snittar och utställning
19.15 Scenprogram
21.15 Eftermingel med DJ och snacks

PRISUTDELNING
Årets förebild
Årets unga förebild
Årets vardagsförebild

TALARE 2019
Effe Tomar, Jolie Mehari, Bob Jelica & Petra Elio Serti

Panelintervju
– Finns det positiva förebilder i förorten?

Madeleine Xia, ung förebildare
– Att våga tro på sig själv

Bob Jelica, Forza Football
– Hur dina val kan göra dig till en förebild

Nomineringar

Juryn består av: Bagher Broman, Sari Isberg, Teo Andius, Aya Didi, Frida Bengtsson, Jonas Randell och Tommy Westers

ÅRETS FÖREBILD

Kriterierna för Årets Förebild är:
1. Att genom sin drivkraft tagit ansvar att påverka samhället positivt.
2. Att aktivt och konkret influerat människor nationellt
3. Att med sitt mindset och inställning inspirerat andra att göra detsamma.

Besam Yousef

Malin Yngvesson

Filip Plan

Mohammed Ali

Tobias Kristiansson

ÅRETS UNGA FÖREBILD

Kriterierna för Årets Unga Förebild är:
1. Utmanat sig själv och sitt mindset samt gått utanför sin comfort-zone.
2. Har aktivt och konkret influerat människor i sin omgivning.
3. Att med sitt mindset och inställning inspirerat andra att göra detsamma.

Clara Ylander

HUGO HALLBERG

Ramza Josoph

Josefine Thorén

Neda Mohamed Ali

ÅRETS VARDAGSFÖREBILD

Kriterierna för Årets Vardagsförebild är:
1. Tar ansvar för sin egen påverkan genom att vara ett gott föredöme samt med ett rörande engagemang valt att se det goda i människor
2. Har aktivt och konkret influerat människor lokalt.
3. Att med sitt mindset och inställning inspirerat andra att göra detsamma.

Sara Al-Dalal & Selma Aldiri

Brian Nilsson

Petra Elio Serti

Omar Josef Benaim

Läs alla porträtt på de nominerade på vår Facebook

FÖREBILDSPRISET 2019 DELADES UT TILL:

ÅRETS FÖREBILD
FILIP PLAN

ÅRETS UNGA FÖREBILD
RAMZA JOSOPH

ÅRETS VARDAGSFÖREBILD
OMAR JOSEF BENAIM