Har du fått ett sommarjobb genom Göteborgs stad som Förändringsagent på Förebildarna?
Grym kul och varmt välkommen till oss!
Ditt uppdrag är att utveckla entreprenöriella förmågor genom att skapa och utveckla projekt som bidrar positivt till samhället. Och allt detta på bara två veckor. Let the summer begin!

Mer Information

OBLIGATORISKT INFORMATIONSMÖTE
Vi kommer bjuda in både er och er målsman på ett digitalt informationsmöte den 7 juni kl. 17.30-18.30

Du loggar in på infomötet via Google Meet på denna länk:

meet.google.com/isg-mzsz-erw

eller via telefon:
Uppringning: (SE) +46 8 505 457 73
Pinkod: 406 010 749#

ARBETSTID
Du kommer arbeta under period 1, vilket är den 21 juni-2 juli.

Du arbetar totalt 6,5 h per dag, där 6 h är arbetstid och 30 min är obetald lunch. Din arbetstid är 9.00-15.30.

DIN ARBETSPLATS

Du kommer arbeta mestadels på Veras gräsmatta, Vera Sandbergs Allé 8 i Göteborg. Närmaste hållplats är Kapellplatsen dit du tar dig med t.ex. spårvagn 7 och 10 och buss 16. Karta till Veras gräsmatta.

Vi kommer också röra oss ute i ert lokalområde under vissa dagar, när detta blir kommer du få information om från din handledare.

LÖN
Se mer om lön och avtal på Göteborgs Stads hemsida, här.
Du arbetar 6 h per dag (6,5 h arbetsdagar ink 30 min lunch) och är ledig midsommarafton. Det innebär att du, vid full närvaro får 54 arbetstimmar.
Vid frånvaro såsom sjukdom, sen ankomst eller om du inte arbetar, får du inte lön.

SJUKDOM och FRÅNVARO
Sjukdom och frånvaro skall rapporteras till ansvarig handledare så tidigt som möjligt. Fram till er första arbetsdag är er handledare Felicia Fransson. Henne når ni framförallt via e-mail på felicia@forebildarna.se. I andra hand tfn 0705-107123 (sms går jättebra!). När ert uppdrag börjat blir ni tilldelad en handledare. 

BELASTNINGSREGISTER
För ditt arbete som Förändringsagent behöver du INTE ett utdrag från belastningsregistret

KONTAKT TILL ARBETSPLATSEN
Ansvarig projektledare för Förändringsagent är Förebildarnas programansvariga Felicia Fransson, se mail och telefonnummer ovan. 

Från er första arbetsdag kommer ni också bli tilldelad en handledare. Vi föredrar mail och sms.

SAMTYCKE FOTO & FILM

Ni kommer få hem 4 papper från oss på Förebildarna som ni ska fylla i. Det som ska lämnas in till oss är ett underskrivet Samtycke för foto & film, ICE-kontaktuppgifter, en skadeståndsblankett och ”Till dig som skall vara Förändringsagent”. Dessa lämnas påskrivna till handledaren din första dag.

Övriga blanketter (såsom bankkonto, anställningsavtal, skattejämkning osv) ansvarar Göteborgs Stad för.
Information om var och hur detta lämnas hittar du här.

Din första dag är den 21 juni och du börjar din arbetsdag kl 9.00.

Vid fint väder ses vi utomhus vid entrén till Veras gräsmatta, regnar det ses vi istället innanför dörrarna!

Veras gräsmatta hittar du på Vera Sandbergs Allé 8 i Göteborg.

Ta med dina underskrivna dokument.

OBS! Håll er uppdaterade i denna fliken!

För att kunna försäkra alla deltagares och handledares säkerhet är det viktigt att vissa punkter efterföljs:

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd angående Covid-19 situationen.
    Vi gör det även till en vana att tillsammans besöka deras sida för att hålla oss uppdaterade på förändrade råd samt att alla förstår rådande rekommendationer.
  • Handledaren har rättighet att skicka hem deltagaren om tecken på symptom visas (såsom feber, hosta och liknande).

Förändringsagent är en lärandeprocess där du under handledning och coachning ska skapa och utveckla ett eget projekt som bidrar positivt till samhället. Våra handledare finns tillgängliga för er för att kunna inspirera, coacha men även vara de som utmanar er att gå utanför er comfort zone.

STEG 1: Idéutveckling
STEG 2: Planering
STEG 3: Genomförande
STEG 4: Nå ut med resultatet
STEG 5: Utvärdering

Som Förändringsagent kommer du att bli indelad i ett mindre team om ca. 4-6 personer. Ni kommer själva ansvara för att driva projektet från idé till genomförande samt nå ut med det resultat projektet skapar.

Förändringsagent varvar korta fakta-pass med grupp-workshops och framförallt eget upplevelsebaserat lärande då ni driver era projekt. Det betyder att ni kommer att få genomgång i idéutveckling, projektplanering och målformulering och kreativitet. 

Målet med Förändringsagent är att du skall ha utvecklat eller förstärkt entreprenöriella förmågor och färdigheter såsom:

Att skapa på egen hand

Att gå från tanke till handling

Att se och agera på möjligheter

Att vara lösningsorienterad 

Och använda dessa färdigheter och förmågor för att göra en skillnad på lokal nivå! 

Vi på Förebildarna tror att unga kan göra skillnad. Du, och din projektgrupp kommer därför få möjligheten att på 2 veckor skapa ett projekt som gör en positiv skillnad i samhället. Det finns några saker vi redan nu kan förklara, för att göra uppdraget lite tydligare: 

Projektet skall bygga på reella behov. Detta betyder att det ska utgå från riktiga, verkliga behov. Ni som grupp behöver alltså skapa ett projekt som ni vet att någon annan behöver eller vill ta del av.

Ni som grupp ska genomgå en entreprenöriell process, med detta menar vi att ni själva ska skapa, utveckla, genomföra och sammanställa ert projekt. Det är era idéer, ert engagemang, er tid och ert resultat. Ni får alltså lön för att skapa något helt eget!

Projekten skall vara verkliga. Detta är alltså inte något teoretiskt projekt, eller ”hitte på”. Utan det projekt ni väljer att göra ska också just ni göra.

Tillsammans med Förebildarna finns det möjlighet till flera nästa steg:

  • Söka till ledarskapsprogrammet Förebildsprogrammet
  • Driva eget entreprenöriellt projekt som ska bidra positivt till samhället
  • Bli projektledare för entreprenöriella projekt som bidrar positivt till samhället
  • Gå på våra Förebildskvällar med inspirerande och coola förebilder som redan valt att göra skillnad och som delar med sig om hur de gjort
  • Delta i våra Meet-ups och communityträffar där du träffar likasinnade människor.

Ta chansen att bli en del av en växande Förebildarcommunity!

Kika in våra sociala medier för mer info. @Förebildarna

Kika in på tidigare års ungdomsdrivna projekt

Foton & Film från tidigare år

Processed with VSCO with jm1 preset
Mer inspiration hittar ni på våra sociala medier