Våra Program

Vi utbildar inte ledare och entreprenörer. Däremot ger vi unga individer förutsättningar att kunna använda sitt ledarskap och entreprenöriella metoder för att kunna göra en positiv skillnad. I sitt eget liv eller genom att bidra till ett positivt samhälle. Bli förebilder helt enkelt.

94
PROCENT AV DELTAGARNA UTVECKLAR ENTREPRENÖRIELLA FÄRDIGHETER
100
Ungdomsdrivna Initiativ & Projekt för en positiv påverkan i samhället
80
PROCENT AV DELTAGARNA ANSER ATT FÖREBILDARNA ÖKAT DERAS MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA SITT EGET LIV
Aktuellt Just NU; Förändringsagent drar igång 15 juni!

Utbildningar

Våra program riktar sig till unga individer mellan 16-25 år från hela Väst-Sverige och finns som både öppna program att söka för vem som helst och program i samverkan med olika partners. Gemensamt i alla våra utbildningar är att vi utgår ifrån upplevelsebaserat entreprenöriellt lärande med målet att få alla att upptäcka och agera på de möjligheter som redan finns och utgå ifrån sina egna resurser för att göra en positiv påverkan. I sitt eget liv och samhället. För vi är övertygande om att människor gör som andra gör. Och ju fler vi blir som gör. Ju fler finns det att ta efter.

Förändringsagent är programmet där unga utvecklar entreprenöriella förmågor genom att skapa och driva projekt som bidrar positivt till samhället.

.

.

Förebildsprogrammet är utbildningen där unga utvecklar  ledaregenskaper för att genom entreprenöriella metoder påverka människor i sin närhet i en positiv riktning. 
Generation F är programmet där unga individer lär sig att se möjligheter och utgå utifrån sina egna resurser för att skapa en positiv påverkan i sitt liv.
Ung Ledare är fördjupningsprogrammet inom vårt ledarskapsspår som också är certifierande.
Ung Entreprenöriell Projektledare är vårt fördjupningsprogram inom socialt entreprenörskap, som också är certifierande.
ANLITA OSS ATT UTFÖRA UTBILDNINGAR ÅT ER – kommun, företag, högskola eller gymnasium