Jobbet där ungas drivkraft, idéer och inflytande tas tillvara på

Undrar du vart du ska vara första dagen?

Har du blivit antagen som Förändringsagent? Grym kul och varmt välkommen till oss på Förebildarna!
Just detta jobb är i grund och botten en utbildning som sker i samverkan med Göteborgs Stads sommarjobb. Ditt uppdrag är att utveckla entreprenöriella förmågor genom att skapa och utveckla projekt som bidrar positivt till samhället. Och allt detta på tre veckor. Let the summer begin!

Mer Information

OBLIGATORISKT INFORMATIONSMÖTE
Vi kommer bjuda in både er och er målsman på ett informationsmöte innan sommarjobbet drar igång (fysiskt eller digitalt). I dessa tider vill vi avvakta så länge som möjligt innan datum och tid för informationsmötet bestäms, då vi inte vet hur Folkhälsomyndighetens riktlinjer kan förändras framöver. Därför är det ​extremt viktigt att ni håller koll på er mail (kika även i skräppost då våra mail ibland hamnar där). ​Vi kommer senast ha skickat ett mail den 24e maj, med mer information om när informationsmötet hålls. Har du inte fått ett mail efter detta datum, kontakta då oss (ester@forebildarna.se).

ARBETSTID
Beroende på om du har fått jobb via Göteborgsstad under period 1 eller 3, så har du olika arbetstider.
Om du är anställd Period 1 så är din arbetstid:
15 juni – 3 juli kl. 8.30-17.00 med 30 minuters lunch. Midsommarafton är ledig.
Om du är anställd Period 3 så är din arbetstid: 27 juli – 14 Augusti kl. 8.30-17.00 med 30 minuters lunch.
Det innebär 8h arbetstid per dag.

DIN ARBETSPLATS
Din arbetsplats är något av följande ställen
Stena Center 1D (Holtermansgatan 1D), alldeles vid Chalmers spårvagnshållplats. Karta till Stena Center.
Veras gräsmatta (Vera sandbergsallé 8), vid Kapellplatsens språvagnshållplats.  Karta till Veras gräsmatta.
Digitalt från din dator, med möten genom mötesverktyget ”Google Meets”.

SPECIELLT UPPLÄGG FÖR I ÅR, 2020
Speciellt för i år är självklart att vi kommer anpassa arbetet utefter den rådande covid-19 situationen. Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer lägger upp arbetet på säkraste och effektivaste sätt. Detta innebär att ni kommer jobba halva dagen digitalt (men gemensamt med er grupp och handledare), och halva dagen på plats. Förflyttningen kommer ske i samband med lunch, där ni då får lite mer tid för att kunna förflytta er. Utöver detta så kommer befinna er i samma konstellationer under hela perioden och därigenom enbart träffa ett begränsat antal personer.

LÖN
Din lön är 68,30kr/h plus semester ersättning på 8,02kr/h. Det innebär att din lön blir 76,50kr/h.
Se mer om detta på Göteborgs Stads hemsida, här.
Du arbetar 8h per dag och är ledig midsommarafton. Det innebär att du, vid full närvaro får 112 arbetstimmar.
Vid frånvaro såsom sjukdom, sen ankomst eller om du inte arbetar, får du inte lön.

SJUKDOM och FRÅNVARO
Sjukdom och frånvaro skall rapporteras till ansvarig handledare så tidigt som möjligt. Fram till er första arbetsdag är er handledare Ester Svensson. Henne når ni framförallt via e-mail på ester@forebildarna.se. I andra hand tfn 0703-202072 (sms går jättebra!). När ert uppdrag börjat blir ni tilldelad en handledare specifikt för ert projekt.

BELASTNINGSREGISTER
För ditt arbete som Förändringsagent behöver du INTE ett utdrag från belastningsregistret

KONTAKT TILL ARBETSPLATSEN
Ansvarig projektledare för Förändringsagent är Förebildarnas verksamhetsledare Ester Svensson. Henne når ni på ovan kontaktuppgifter. Från er första arbetsdag kommer ni också bli tilldelad en handledare. Vi föredrar mail och sms.

SAMTYCKE FOTO & FILM

Ni skall nu ha fått hem 4 st papper från oss på Förebildarna. Avtalen som ska lämnas till Förebildarna är ett underskrivet samtycke för foto & film, ICE-kontaktuppgifter, skadeståndsblankett samt ”till dig som skall vara förändringsagent”. Dessa lämnas påskrivna till handledaren din första dag.

Övriga blanketter (såsom bankkonto, anställningsavtal, skattejämkning osv) ansvarar Göteborgs Stad för.
Information om var och hur detta lämnas hittar ni här.

Förebildarna tar foton och film löpande under hela arbetsperioden. Detta lägger vi ut i sociala medier under bland annat Instastory, Instagram och Facebook. Materialet är i princip uteslutande svep- och gruppbilder. Om vi gör ett enskilt porträtt med någon individ eller media vill intervjua våra förändringsagenter frågar vi alltid individen personligen om denne vill medverka till detta. Eventuella uttalande får alltid korrekturläsas innan.

För att kunna försäkra alla deltagares och handledares säkerhet är det viktigt att vissa punkter efterföljs:

  • Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd angående covid-19 situationen.
    Vi gör det även till en vana att tillsammans besöka deras sida för att hålla oss uppdaterade på förändrade råd.
  • Handledaren har rättighet att skicka hem deltagaren om tecken på symptom visas (såsom feber, hosta och liknande).
  • Årets projekt skall inte uppmuntra eller skapa situationer där personer träffas fysiskt.
  • Deltagaren skall lyssna på handledarens instruktioner under arbetsdagen och göra de uppgifter de blivit givna.

Förändringsagent är en lärandeprocess där du under handledning och coachning ska skapa och utveckla ett eget projekt som bidrar positivt till samhället. Våra handledare är specialrekryterade för att kunna inspirera, coacha men även vara de som utmanar er att gå utanför er comfort zone.

STEG 1: Idéutveckling
STEG 2: Planering
STEG 3: Genomförande
STEG 4: Nå ut med resultatet
STEG 5: Utvärdering

Som Förändringsagent kommer du att bli indelad i ett mindre team om ca. 4-6 personer. Ni kommer själva ansvara för att driva projektet från idé till genomförande samt nå ut med det resultat projektet skapar. Ni blir indelade i ansvarsområden som Projektledare, Kommunikationsansvarig, Sociala Medieansvarig, HR och administratör.

Förändringsagent varvar korta fakta-pass med grupp-workshops och framförallt eget upplevelsebaserat lärande då ni driver era projekt. Det betyder att ni kommer att få genomgång i att idéutveckling, projektplanering och målformulering, kreativitet, entreprenöriell marknadsföring och presentationsteknik.

Målet med Förändringsagent är att du skall ha utvecklat entreprenöriella förmågor såsom:

Att ta eget ansvar och initiativ

Att gå från tanke till handling

Att agera på möjligheter

Att våga fatta beslut och hantera osäkerhet

Vi på Förebildarna tror att unga kan göra skillnad. Du, och din projektgrupp kommer därför få möjligheten att på 3 veckor skapa ett projekt som gör en positiv skillnad i samhället. Det finns några saker vi redan nu kan förklara, för att göra uppdraget lite tydligare: 

Projektet skall bygga på reella behov. Detta betyder att det ska utgå från riktiga, verkliga behov. Ni som grupp behöver alltså skapa ett projekt som ni vet att någon annan vill ha.

Ni som grupp ska genomgå en entreprenöriell process, med detta menar vi att ni själva ska skapa, utveckla, genomföra och sammanställa ert projekt. Det är era idéer, ert engagemang, er tid och ert resultat. Ni får alltså lön för att skapa något helt eget, coolt va!

Projekten skall vara verkliga. Detta är alltså inte något teoretiskt projekt, eller hitte på. Utan det projekt nu väljer att göra ska också just ni göra.

Speciellt för i år så vill vi sammankoppla årets projekt med Göteborgs jubileumssatsning: ”Fokusår 2020: Hållbart växande”

Tillsammans med Förebildarna finns det möjlighet till flera nästa steg:

Söka till ledarskaps- och entreprenörskapsprogrammet: Förebildsprogrammet

Driva eget entreprenöriellt projekt som ska bidra positivt till samhället

Bli projektledare för entreprenöriella projekt som bidrar positivt till samhället

Bli certifierad Ung Ledare, Ung Entreprenöriell Projektledare och Ung Entreprenöriell Coach

Gå på våra Förebildskvällar med inspirerande och coola förebilder som redan valt att göra skillnad och som delar med sig om hur de gjort

Delta i våra Meet-ups och communityträffar där du träffar likasinnade människor.

Ta chansen att bli en del av en växande förebildarcommunity!

Kika in våra sociala medier för mer info. @Förebildarna

FÖREBILDARNAS KÄRNVÄRDERINGAR
Förebildarna har några kärnvärderingar som vi lever efter. De är:

Just Do It!
Det finns bara ett sätt att misslyckas – att inte våga göra!

It all begins with you
Att se och ta ansvar för sin egen roll

Samhället består av Dig och Mig
Och vi har en skyldighet att vara med och skapa det samhälle vi vill ha!

GENERELLA REGLER

Vi lyssnar på varandra
Vi respekterar varandras olikheter
Vi gör vårt bästa
Vi tar ansvar för det vi kan påverka
Vi uppför oss
Vi förstör inte och råkar vi göra det tar vi ansvar och fixar efter oss
Vi kommer i tid
Vi har själva tagit reda på den information som behövs för att kunna utföra mitt arbete

Kika in på tidigare års ungdomsdrivna projekt

Foton & Film från tidigare år

Processed with VSCO with jm1 preset
Mer inspiration hittar ni på våra sociala medier

Förändringsagent sker i samverkan med Göteborgs Stad sommarjobb för gymnasieungdomar. Tanken med sommarjobbet är att du ska få en inblick i arbetslivet och få arbetslivserfarenhet samt förhoppningsvis goda referenser.