Young Expectations – En podcast som ifrågasätter förväntningar på unga i samhället

Young Expectations – En podcast som ifrågasätter förväntningar på unga i samhället

En podcast som ifrågasätter förväntningar på unga i samhället

Podcasted #1 https://www.youtube.com/watch?v=Lsf7pwwMFPA

Young Expectations

Vi är Young Expectations, en podcast som ifrågasätter förväntningar på unga i samhället. Vi kommer ta upp de viktiga delarna av ungdomars liv, som skola, fritiden och familj och sätta det i tal. Med det här vill vi kunna nå ut till unga, med en trevlig podcast som är enkel att lyssna på, men också packad med information för alla av intresse att ta sig åt. Vi har hunnit med 1 avsnitt, och kommer kunna göra en till, det betyder att vi kommer lansera 2 avsnitt av våran podcast innan periodens slut.

 

Young Expectations är en podcast som ifrågasätter och diskuterar många av de förväntningar unga har på sig från olika håll. Förväntningar från lärare att prestera bra i skolan, förväntningar från föräldrar att få en bra utbildning, förväntningar från kompisar och förväntningar i samhället i stort. Utöver alla dessa förväntningar från utomstående har många ungdomar mycket förväntningar på sig själva som i kombination med allting annat blir till höga krav.

 

Young Expectations består av fyra ungdomar som sommarjobbar för företaget Förebilderna inom Göteborgs stad. Våran podcast riktar främst in sig på ungdomar mellan 15-25 år men är även till för äldre att dra lärdom av. Genom att belysa olika förväntningar tar vi upp ett väldigt viktigt men ganska osynligt ämne och gör det synligt. Vårt syfte är att få unga att inse att de har makt och förmåga att påverka sitt samhälle och sin samtid till det bättre. ” (taget av våran pitch)

Med vänliga hälsingar,

Emma, Axel, Saski & Shams

  • Date juli 26, 2018
  • Tags Projekt 2018

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *