En generationsfråga – kärlek börjar aldrig med bråk

En generationsfråga – kärlek börjar aldrig med bråk

Vi är fyra ungdomar i åldern 16 till 18 som alla går i gymnasiet. Vårt projekt heter “en generationsfråga” eftersom vi ställer samma frågor angående jämställdhet till folk i många åldrar. Vi gör detta för att få en bild över om jämställdhet gått framåt över åren eller inte. Vi skickade ut en enkät som gav mycket respons. Tre av frågorna gav chansen att skriva längre svar medans resten var ja/nej frågor. Dessa enkäter resulterade i tre videos som ligger ute på vår instagram @engenerationsfråga. I videorna så läser vi upp svar från en kvinna och en man i samma åldersgrupp, sedan så ger vi våra egna tankar vi kring dem.

Vi har utbildat och uppmanat människor i alla åldrar att tänka på den värld vi möter varje dag. Vi tror att de som sett filmen fått en tankeställare och har fått dem att tänka om de har bidragit genom att ha sagt saker så som “kärlek börjar alltid med bråk”. Vi har också upplyst alla om att många kvinnor och män fortfarande möter motgångar varje dag på grund av sitt kön. Dessa motgångar kan vara allt ifrån “små” kommentarer till att man som kvinna får färre kunder då hon ses som “okunnig” om sina produkter.

Se våra filmer här!

Gruppmedlemmar:
Bahia Haioty
Ofelia Nelander
Kevin Sydorko
Vera Winsnes

Kärlek börjar aldrig med bråk!

  • Date juli 2, 2020
  • Tags Projekt, Projekt, Projekt, Projekt

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *