AF1 – OM EN KAN ALLA KAN!

AF1 – OM EN KAN ALLA KAN!

-Projektbeskrivning-
AF1, vi strävar för att ändra bilden av förorterna ska bli mer positiv genom att lyfta fram personer som på sitt viss tagit ett stort steg i sin karriär eller gjort något för att lyfta förorterna. Detta för att inspirera unga att: om en kan alla kan.
Vi skapade en video med inslag av de intervjuer, videon publicerades som helhet i IGTV. Den marknadsfördes via våra privata instagram konton och genom tiktok. Intervjuerna publicerades i sin helhet var för sig på IGTV.

-Syftet-

Vårt syfte är att i framtiden så är medie upplysningen om Angered och andra förorter balanserad. De vi menar då är att människor ska få se hela bilden av förorten, inte bara det negativ. Vi vill att allmänheten ska få se den gemenskap, kärlek och kämparanda som finns i dessa “utsatta” områden. Med denna breda medie upplysning så ska fördomarna om Angered och andra förorter försvinna.

-Resultat-

Vi intervjuade profiler som kommer från förorten och vi ville belysa deras karriärer. Personer som inte upplysts av media. Vi intervjuade dem för att inspirera ungdomar, genom att visa ungdomar att deras förebilder finns närmare än vad de kan tro. Om en kan alla kan! Resultatet blev en video där vi visade både de medieinslag som oftas visas men den framhäver även det som dessa profiler frambringar, den kärlek och gemenskap som finns i förorten som man inte får se. Vårt film har fått 200 visningar på instagram, hittills.
En individ som projektet påverkat är projektledaren som fick en helt annan bild av förorten. Hennes fördomar reducerades genom att hon fick se den kärlek, kämparanda och gemenskap som Angered erbjuder. Projektet har bevisat att det finns positiva aspekter av förorten men vi vet ännu inte hur det har påverkat samhället.

Instagram: allafor1_
Tiktok: allaforen_

Projektledare: Alva Halmearo
Administrativ platsansvarig: Asiya Mohamud
Social Media ansvarig: Melly Tang
Kommunikationsansvarig: Haidar Baker Al-amirtaha

OM EN KAN ALLA KAN!

  • Date augusti 10, 2020
  • Tags Projekt, Projekt, Projekt, Projekt

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *