Mötesplats: Ungas delaktighet

Unga leder förändringsarbete

Mötesplats: Ungas delaktighet är ett unikt forum där vi samlar vuxna och unga med fokus att låta vuxna få ta del av ungas perspektiv kring ämnen viktiga för dem och exempel på hur de har valt att lösa och leda förändringsarbete inom socialt hållbara frågor. Under mötesplatsen kraftsamlar vi kring komplexa samhällsutmaningar såsom ex. psykisk och fysisk hälsa, utanförskap och framtidstro.

För andra året i rad arrangerar Förebildarna en mötesplats där ungas perspektiv, ämnen och lösningar står i centrum.  Förebildarna har sedan 2020 genomfört utbildningsprogrammet Generation F i flertalet skolor och kommuner runtom i Västra Götalandsregionen. Elever från våra 14 samverkansskolor bjuds in att på mötesplatsen få dela med sig av de ungdomsdrivna projekt inom social hållbarhet som de genomfört (läs mer om Generation F nedan) och hur de ser att unga kan vara delaktiga i en positiv samhällsutveckling. 

 Innehåll

Program (OBS! Tiderna i programmet är cirkatider):

Från 12.40        Incheck i entrén + mingel
13.00 – 13.30    Välkommen till konferensen
13.30 – 14.15    Fokus: Lyssna Utställning av elevprojekt

14.15 – 14.40    Fika

14.40 – 15.00   Elever på scen
15.00 – 15.45   Fokus: Lära Workshop kring samhällsutmaningar
15.45 – 16.00   Gemensamt avslut

(Programmet uppdateras löpande)

Mötesplatsen är rätt ställe för dig som

Tjänsteman 

Du som i ditt arbete har nytta av att lyssna in ungas perspektiv på frågor som rör social hållbarhet. Du arbetar kanske med demokratifrågor, som utbildningsledare, folkhälsostrateg, hållbarhetschef eller relationsförvaltare.

Politiker

Här erbjuds du ett smidigt sätt att möta en grupp unga som valt att påverka samhällsutvecklingen på andra sätt än genom organiserade forum såsom ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige. Du har troligtvis uppdrag inom ex. utbildningsnämnd, regionutvecklingsnämnd, samhällsutvecklingsnämnd eller arbetar med ungas delaktighet.

Konferensen är gratis för dig som medverkar. 

Mer om vår skolsamverkan

Förebildarna har sedan 2020 genomfört utbildningsprogrammet Generation F integrerat i kursplanerna på gymnasieskolor i Västra Götalandsregionen. Programmet utgår ifrån de globala målen, med social hållbarhet i fokus, och låter eleverna upptäcka behov och lokala samhällsutmaningar för att därefter komma med lösningar och i mindre team genomföra dessa i projektform under lektionstid. Syftet med Generation F är att genom entreprenöriella metoder stärka ungas delaktighet i vår lokala samhällsutveckling. Eleverna involveras i globala utmaningar vi står inför med fokus på social hållbarhet och lär sig själva ta steget att vara de som driver förändring och skapa värde för någon annan än dem själva.

Eleverna som medverkar på konferensen kommer från våra samverkansskolor och läser framförallt Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning beteende och Barn- och Fritidsprogrammet.

Generation F finns i följande kommuner: Göteborg, Härryda, Alingsås, Falköping, Lidköping, Tidaholm, Uddevalla, Strömstad, Vänersborg, Åmål.

 

Här kan du se förra årets konferens i bilder, siffror och effekter!

Vill du veta mer om konferensen eller har några frågor, kontakta oss:

Hanna Glad, Junior projektledare
hanna@forebildarna.se

Clara Lager, Projektkoordinator
clara@forebildarna.se / 0737-713923

Julia Hult, Verksamhetsledare
julia@forebildarna.se / 0733-400066

 

Anmäl dig i formuläret nedan

Anmälan har tyvärr stängt