Lärandekonferens för ung delaktighet 14 november

Lärandekonferens för ung delaktighet 14 november 2022

Anmäl dig till vår lärandekonferens nedan:

När: 14 november 2022, kl. 13.00-15.00
Var: Yesbox – Gamlestadens Fabriker, Gamlestadsvägen 4 Göteborg

    Genom att kryssa i rutan ger du ditt samtycke till att dina ifyllda uppgifter hanteras och lagras av Förebildarna i syfte att upprätta en deltagar-/kontaktlista. Datan kommer inte säljas vidare. Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Förebildarna på [email protected] Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.